Kitap Analizi 1/ Nursena Balatekin

Kurtlarla Koşan Kadınlar: Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler Çalışması

Clarissa Pincola Estes yaklaşık 20 yıl boyunca farklı bölgelere ait eski öyküleri toplayıp onların üzerine çalışmış, klinik psikoloji ve kültürlerarası araştırmalar üzerine doktora yapmış Jungcu bir psikanalist, akademisyen, aktivist ve yazardır. Kitabında vahşilik ve kadın kavramını aydınlatacak farklı öyküler anlatıp her öykünün sonunda öyküdeki sembolizmi açıklamaktadır. Bu çalışmada ise Estes’in ``vahşilik`` kavramı ``insanın bozulmamış hakiki fıtratı``; ve ``kadın`` kavramı ise ``insanın cemâl yönü`` olarak değerlendirilerek yazılmıştır. Bu çalışma, kitabın Nefs Psikolojisi'ne ait bakışla yorumlanmış bir özet çalışmasıdır.

Eşcinsellik, M. Merter, Nefs Psikolojisi (2015)