Mustafa Merter'in Katkısının Bulunduğu Eserler

Türkan Alvan

İz yayınları, 2021

Türkan Alvan Hanım'ın yüksek hassasiyetleri ve eşsiz gayretleriyle meydana gelen bu kıymetli eseri zât-ı âlîlerinize takdîm etmekten mutluluk duyarız. Tarih, edebiyat ve tasavvuf disiplinlerinin harmanlandığı bu eserde ayrıca Sultan III. Murad Han Hazretlerinin pato-biyografisi, Dr. Mustafa Merter tarafından, Nefs Psikolojisi açısından değerlendirilmektedir.

Editör: Taha Burak Toprak

Muhit Kitap, 2021

Sufi Kitap, 2016

Dr. Jean Twenge

Kaknüs Yayınları, 2018

Bu kitapta Mustafa Merter'in kapsamlı bir önsöz katkısı mevcuttur.

Mustafa Merter'in Eserleri

Mustafa Merter'in 2007 ve 2014 yıllarında yayımlanmış iki kitabı ve henüz yayımlanmamış bir psikolojik te'vil çalışması mevcuttur.

Dr. N. Mustafa Merter

Kaknüs Yayınları, 2007

Mustafa Merter'in ilk kitabıdır.

Dr. N. Mustafa Merter

Kaknüs yayınları, 2014

Mustafa Merter'in ikinci kitabıdır.

Kur'ân-ı Kerîm'in Âcizâne Psikolojik Te'vîl Denemesi

Dr. N. Mustafa Merter

Henüz yayımlanmadı.