Nefs İlmi Temel Kavramlar Eğitimi (2023)

Önemli: Bu eğitim, yakında başvuruya açılacak olan 4 yıllık Nefs İlmi Öğrenim Analizi Eğitimi'ne müracaatın ön koşullarından biridir. Yani Öğrenim Analizi Eğitimi'ne katılmak isteyenlerin, öncelikle Temel Kavramlar Eğitimi'ni tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Not: Öğrenim Analizi Eğitimi ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacaktır.

Genel Bilgiler

Dr. Mustafa Merter tarafından, kadim İslam tasavvuf öğretilerinin ve Psikanalitik kurama özgü bazı temel kavramların senteziyle meydana getirilmiş bir ekol olan Nefs İlmi; Modern Psikoloji’nin etimolojik kökenini oluşturan psişe kavramının, insanın hakiki mânâdaki incelikli ve derinlikli yapısını yansıtmadaki sınırlılıklarını eleştirmekte; insanı algılayışı başta olmak üzere; çok mertebeli ve dinamik nefs yapısı gibi yeni kavramsal ve kuramsal katkıları, terminolojik yapısı, psikopatolojiyi değerlendirişi ve psikoterapi pratiğiyle Psikoloji ekollerinden ayrışmaktadır.
Bu eğitim, 6 modülden oluşan ve 4 ay sürecek olan online bir programdır. Eğitim başlangıç tarihi 2 Mart 2023; bitiş tarihi ise 15 Haziran 2023'tür.
Eğitim sonunda, katılımcılara, Nefs İlmi Temel Kavramlar Eğitimi Katılım Sertifikası verilecektir. (Katılımcıların tüm derslere katılımı gereklidir.)

Eğitime Başvuru Şartları ve Prosedürler

Bu eğitim; Psikoloji, Psikiyatri, PDR mezun ve öğrencilerine yöneliktir. PDR mezunlarının, Klinik Psikoloji yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olması şarttır.
Başvurular, websitemiz üzerinden Başvuru Formu doldurularak online şekilde gerçekleştirilmektedir.
Başvuru Formu

Eğitime Kabul Süreci ve Kayıt

Başvuru belgeleri, Eğitim Kabul Komitesi tarafından değerlendirilip kriterleri karşılayan başvuru sahipleri e-mail ile bilgilendirilmektedir.
Onay aldıktan sonra ödeme işlemini gerçekleştiren katılımcıların eğitim kaydı kesinleştirilmektedir.

Eğitimin Yapısı, Temel Unsurları ve Kurallar

Her bir modül, iki buçuk saatten meydana gelmektedir.
Modüller, Mart - Haziran ayları arasında üç haftada bir perşembe günleri 20:00 - 22:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Modüller, önceden belirlenmiş bir takvim ile ilerleyecektir. Bu takvim, kaydı kesinleşen katılımcılarla paylaşılacaktır.

Not: Eğitim Komitesi'nin istisnai durumlar için tarih değiştirme hakkı saklıdır.

Eğitim kapsamında ele alınacak temel ders başlıkları aşağıdaki gibidir:

(1) Nefs İlmi’nin Batı Psikolojisi Kuramlarıyla Karşılaştırmalı Anlatımı; (2) Nefs İlmi Nedir, Ne Değildir; (3) Dokuz Yüz Katlı İnsan Kitabındaki Kavramlar ve Önemli Noktalar; (4) Nefs İlmi ve Psikopatoloji; (5) Nefs İlmi ve Psikoterapi; (6) Dr. Mustafa Merter tarafından verilecek son ders (Başlığı daha sonra katılımcılara duyurulacaktır.)

Dersler, Dr. Mustafa Merter tarafından yetiştirilmiş Nefs İlmi analist eğitmenleri tarafından verilmektedir. Eğitmenler şu kişilerdir:

Klinik Psk. Sevinç Gökşen; Psikiyatrist, Doç. Dr. Lütfiye Söğütlü; Klinik Psk. Şule Alpay; Uzman Psk. Ayşenur Yabanigül; Klinik Psk. Kübra Baysal; Klinik Psk. Nursena Balatekin; Psikoterapist Hazar Gümüşsoy

Eğitim esnasında ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır. Bir kayıt alındığının tespit edilmesi durumunda gerekli hukuki yaptırımlar uygulanacaktır.

Eğitim Bedeli ve Ödeme Seçenekleri

Eğitim bedeli ve ödeme seçenekleri hakkında bilgi almak için lütfen nefsilmi.egitim@gmail.com adresine yazınız.