Nefs İlmi Temel Kavramlara Giriş /2024

Bu programının amacı katılımcıların Nefs İlmi temel kavramları ve temel yaklaşımı ile tanışmasını sağlamaktır.
Bu program yaklaşık 4 yıl süren Nefs İlmi öğrenim analizi sürecine başvurunun ön koşullarından biridir.

Genel Bilgiler

Dr. Mustafa Merter tarafından, kadim İslam tasavvuf öğretilerinin ve Psikanalitik kurama özgü bazı temel kavramların senteziyle meydana getirilmiş bir ekol olan Nefs İlmi; Modern Psikoloji’nin etimolojik kökenini oluşturan psişe kavramının, insanın hakiki mânâdaki incelikli ve derinlikli yapısını yansıtmadaki sınırlılıklarını yeni bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. İnsanı algılayışı başta olmak üzere; terminolojik ve topografik yapısı, psikopatolojiyi değerlendirişi ve psikoterapi pratiğiyle psikoloji ekollerinden farklılaşmaktadır.
Bu program, 6 modülden oluşan ve 2 ay sürecek olan online bir çalışmadır. Programın başlangıç tarihi 18 Nisan 2024; bitiş tarihi ise 30 Mayıs 2024'tür.
Program sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir. (Katılımcıların tüm derslere katılımı gereklidir.)

Başvuru Şartları ve Prosedürler

Programa; Psikiyatri, Psikoloji ve PDR mezun ve öğrencileri başvurabilir.
Başvurular, websitemiz üzerinden Başvuru Formu doldurularak online şekilde gerçekleştirilmektedir.
Başvuru Formu

Kabul Süreci ve Kayıt

Başvuru belgeleri, program kabul komitesi tarafından değerlendirilir ve kriterleri karşılayan başvuru sahipleri e-mail ile bilgilendirilir.
Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra katılımcının kaydı gerçekleştirilir.

Temel Unsurlar ve Kurallar

Program; her hafta perşembe günleri gerçekleşmek üzere 6 oturumdan oluşan (18 Nisan-30 Mayıs), online bir programdır.
Bu aşamayı tamamlayan ve Nefs İlmi'ne ilgi duyup terapist olarak eğitim almak isteyen kişiler program sonunda Nefs İlmi Öğrenim Analizi eğitimine başvurabilir.
Dersler, katılımcılarla paylaşılacak olan takvim içerisinde haftada bir perşembe günleri akşam saat 20:00-22:30 olacak şekilde Zoom üzerinden online olarak planlanmıştır. (Program komitesi istisnai durumlar için tarihi değiştirebilir.)
Program kapsamında ele alınacak temel konular aşağıdaki gibidir:

Nefs İlmi’nin Batı Psikolojisi Kuramlarıyla Karşılaştırmalı Anlatımı; Nefs İlmi Nedir, Ne Değildir; Dokuz Yüz Katlı İnsan Kitabındaki Kavramlar ve Önemli Noktalar; Nefs İlmi ve Psikopatoloji; Nefs İlmi ve Psikoterapi; Dr. Mustafa Merter tarafından verilecek son ders (Başlığı daha sonra katılımcılara duyurulacaktır.)

Dersler, Dr. Mustafa Merter tarafından yetiştirilmiş Nefs İlmi analist eğitmenleri tarafından verilmektedir. Eğitmenler şu kişilerdir:

Klinik Psk. Şule Alpay; Klinik Psk. Kübra Baysal; Psikiyatrist, Doç. Dr. Lütfiye Söğütlü; Klinik Psk. Sevinç Gökşen; Klinik Psk. Nursena Balatekin; Psikiyatrist, Dr. Mustafa Merter

Dersler esnasında ses ve görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır. Bir kayıt alındığının tespit edilmesi durumunda gerekli hukuki yaptırımlar uygulanacaktır.

Ücret ve Ödeme Seçenekleri

Ücret ve ödeme seçenekleri hakkında bilgi almak için lütfen nefsilmi.egitim@gmail.com adresine yazınız.