Burada yayımladığımız psikoterapistler Dr. Mustafa Merter'in Nefs İlmi Öğrenim Analizi eğitiminden geçmiş ya da geçmekte olan kişilerdir. Psikoterapi talep eden kişiler kendileriyle iletişime geçebilirler.

Şule Alpay

Üsküdar Üniversite’sinde İngilizce Psikoloji lisansını ve hemen ardından aynı üniversitede Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. Tez çalışması için yüksek bir gayretle tüm Türkiye’yi gezmiştir. 2019 yılında Nefs İlmi Öğrenim Analizi eğitimini başarıyla tamamlamış; bu eğitime ek olarak Gestalt bakış açısının da eğitimini almıştır. Uzun yıllardan beri kadim felsefeler ve tasavvuf bakış açısıyla “İnsan”a bakış, nefs yapısı ve dinamiği hakkında çalışmalar, araştırmalar ve okumalar yapmaktadır. İstanbul-Erenköy’de kendi kliniğinde yüz yüze ve/veya online şekilde yetişkin danışan kabul etmektedir.
Uzm. Klinik Psikolog
Psikoterapist

Danışan kabul ediyor ve Öğrenim Analizi taleplerini değerlendiriyor.

Adres
Erenköy, İstanbul

+Online

Randevu

Telf. No.: 0542 618 21 55

fsalpay@gmail.com

Kübra Baysal

Psikoloji (ing) lisansının ardından Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını tamamlamış ve uzmanlığını almıştır. Lisansın ilk yılında Dr. Mustafa Merter ile Nefs İlmi Öğrenim Analizi eğitimine başlamıştır. 5 yıldır da Mustafa Merter'in asistanlığını yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı yataklı servis ve poliklinik birimlerinde deneyimleri vardır. Çeşitli projelerde yer almış, eğitim koordinatörlüğü yürütmüştür; Nefs İlmi bünyesinde düzenlenen atölye ve eğitim faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde de yer almaktadır. Bir yandan akademik çalışmalarıyla ilgilenirken bir yandan da aktif şekilde danışan görmektedir; yetişkin ve ergen yaş gruplarıyla çalışmaktadır.
Uzm. Klinik Psikolog
Psikoterapist

Danışan kabul ediyor ve Öğrenim Analizi taleplerini değerlendiriyor.

Adres
İzmir

+Online

Randevu

kubrabysal@gmail.com

Nursena Balatekin

2018 yılında Üsküdar Üniversitesi’nde birincilikle tamamladığı İngilizce Psikoloji lisansının ardından eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümünde devam etmiş ve başarıyla sunduğu teziyle uzmanlığını almıştır. 2017 yılında başladığı 4 yıllık Nefs İlmi Öğrenim Analizi eğitimini 2021 yılında başarıyla tamamlayarak Nefs İlmi terapisti olmaya hak kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış yerli ve yabancı makaleleri ve araştırmaları vardır. Çeşitli kongrelerde ve projelerde yer almıştır. Kurulmasına öncülük ettiği dernek çalışmalarına ve projelerine aktif olarak devam etmektedir. Nefs İlmi bünyesinde gerçekleşen teorik ve pratik çalışmaların yürütülmesinde yer almaktadır. Türkçe ve İngilizce terapi yapmaktadır. İstanbul Erenköy’de yüz yüze veya online, ergen-yetişkin danışan kabul etmektedir. Detaylı bilgi için: nursenabalatekin.com
Uzm. Klinik Psikolog
Psikoterapist

Danışan kabul ediyor ve Öğrenim Analizi taleplerini değerlendiriyor.

Adres
Erenköy, İstanbul

+Online

Randevu

nursena.balatekin@gmail.com

Sevinç Gökşen

Nefs İlmi üzerine 17 yıldır Dr. Mustafa Merter ile çalışmaktadır. Sosyoloji ve Klinik Psikoloji eğitimlerinin yanı sıra Aile Danışmanlığı eğitimi de almıştır. Halen yurtdışında ve yurtiçinde alanda çalışanlara Nefs İlmi üzerine eğitim ve süpervizyon vermekte, bu alanda uzman yetiştirmektedir. Hollanda’da Nefs ilmi yaklaşımını merkeze alan dört psikoterapi merkezinin açılmasına, teorik ve pratik çalışmalarına öncülük etmiştir. İstanbul Emirgan’da kendi ofisinde yüz yüze ve online şekilde danışan kabul etmektedir. Yetişkin, ergen ve aile üzerine çalışmalarını Nefs ilmi ve rüya analizi ile uygulamalı olarak yürütmektedir.
Aile Danışmanı
Eğitmen ve Psikoterapist

Danışan kabul ediyor ve Öğrenim Analizi taleplerini değerlendiriyor.

Adres
Emirgan, İstanbul

ve Online

Randevu

Telf. No.: 0533 896 02 09

affection.danismanlik@gmail.com

Lütfiye Söğütlü

2006 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2014 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlayıp Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. 2014-2019 yılları arasında Konya Eğitim Araştırma ve İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı. 2019 yılında Dr. Öğretim Üyesi olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde göreve başladı, 2022 yılında Doçent unvanı aldı. İhtisası içerisinde psikotik hasta tedavi ve takibi, akut psikiyatrik durumların yönetimi, cinsel işlev bozukluğu terapileri, anksiyete bozukluklarında ve depresif bozuklarda bilişsel-davranışçı terapiler, evlilik terapisi, aile terapisi, çocuk hastaların tanısal değerlendirme ve tedavisi, ergen psikiyatri hastalarının yaş grubuna özgü tanısal değerlendirmesi- tedavi ve izlemi, adli psikiyatri vakalarının değerlendirilmesi ve izlemi, ayaktan ve yatarak madde ve alkol bağımlılığı tedavisi, hipnoterapi ve bilişsel davranışçı terapi eğitimlerini aldı. Depresyon, anksiyete, bağımlılık, travma, psikotik bozukluklar, kadın ruh sağlığı alanlarında akademik çalışmaları mevcuttur. Bu rahatsızlıkların Nefs İlmi terapisi yöntemiyle tedavisi çalışma alanıdır. Hastalık yoktur hasta vardır ilkesi ile hareket ederek insanı bütüncül olarak değerlendirme ve anlama gayreti içine mesleki donanımlarını ekleyerek, insanlara kendi hayatları ile yeni bakış açıları kazandırma ve kazanma çabası devam etmekte.
Doç. Dr., Psikiyatrist
Akademisyen ve Psikoterapist
Adres
İstanbul
İletişim

lutfiyeulgeli@hotmail.com

Meral Bakır

Almanya'da aldığı Pedagoji ve Psikoloji lisans derecesinin ardından uzmanlığını Çocuk ve Ergen Psikoterapisi'nde tamamladı. 2019 yılında Nefs İlmi Öğrenim Analizi eğitimini başarıyla bitirdi ve Nefs İlmi terapisti olmaya hak kazandı. Şuan kendi kliniğinde çocuk ve ergen psikoterapisti olarak mesleğini icra etmektedir.
Uzm. Psikolog
Psikoterapist
Adres

Almanya

İletişim

info@mbakir.com