Hakkında

1947 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Cihangir’de okudu. Ortaokula Avusturya Lisesi’nde devam etti. Orta 3’ten sonra tahsiline devam etmesi için ailesi tarafından İsviçre’ye gönderildi. St. Moritz’de Montalya Lisesi’ne ve daha sonra Lozan Lemania Lisesi’ne devam ederek 1969 yılında İsviçre Federal Lise Diplomasını aldı. Lozan Tıp Fakültesi’nde Tıp tahsilini tamamlayıp 1975 yılında mezun oldu. 1976-77 yıllarında Ankara’da 18 aylık askerî hizmetini tamamladı. 1977 yılında İsviçre’de tanıştığı Teresa Spescha ile evlendi ve bu evlilikten 1979 yılında oğlu Tahsin Can ve 1986 yılında da kızı Selma dünyaya geldi.
Almanya Wesel’de 2 sene dahiliye asistanı olarak çalıştıktan sonra, İsviçre’ye geri dönerek psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı. Eğitimini Zürih Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Burghölzli Psikiyatri Hastanesi’nde ve psikiyatri polikliniğinde; doktorasını biyolojik psikiyatri alanında “Flufenazin Dekanoat” nöroleptik çalışması ile tamamladı. 1987 yılında Türkiye’ye yerleşti. Bodrum’da serbest psikiyatrist olarak mesleğini icra etti.
Psikoterapi alanında Zürih’te Jung’cu ve Varoluş Analizi ekollerinden etkilendi; daha sonra I.Yalom grup terapisi metodunu benimsedi. Tecrübesini Benötesi /Transpersonal psikoterapisi alanına aktardı. Özellikle, psikolojiyi tasavvufî açıdan anlamaya ve batı psikolojisi ile kadim İslam psikolojisi arasında bir karşılaştırma yapmaya gayret etti. Bu çalışmalarında, batı psikolojisindeki “bilinç, bilinçdışı, psike yapısı /dinamiği” vb. kavramların İslamî /Tasavvufî karşılıklarını tanımlarken batı psikolojisinde mevcut olmayan incelikleri ekledi. “Psike” kavramının aslında “içi boş” olduğunu idrak edip yerine “Nefs” denmesinin daha uygun olacağını vurguladı; bu yeni ekole “Nefs Psikolojisi” adını verdi. Nefs Psikolojisi araştırmaları batı psikolojisinde şimdiye kadar var olan Yapısal ve İşlevsel teorilere (Topografic and Functional Theories of the Psyche) beklenmedik boyutlar kattı: Çok Mertebeli Nefs Yapısı (Multi-Level Existential Psychic Structure); Bilinç dışı kategorileri (Lower and Higher Unconscious Categories); Hâl Psikolojisi (Psychology of Human Subtile States) bunlardan bazıları. Ayrıca nefs yapısını idrak etmek “Rüya Yorumu” ve araştırmalarına da katkıda bulundu. Sayıları gün geçtikçe artan 30’un üstünde rüya kategorisi tanımlandı.
Kurumsal faaliyet olarak 2005 yılında İstanbul Üsküdar’da Türkiye Benötesi Psikolojisi Derneğini kurdu ve bu süreçte eğitim faaliyetlerini sürdürdü. (Hâlihazırda o kurumla bir bağlantısı bulunmamaktadır.)  Öğrenim analizleriyle pek çok öğrenci yetiştirdi. Yılda iki defa Nefs Psikolojisi Ekolü bünyesinde Bodrum Psikoloji Kampları düzenledi. “Dokuz Yüz Katlı İnsan” (2007) ve “Nefs Psikolojisi /Rüya Yorumu” (2014) adlarında iki kitap yayımladı.
Son 4 seneden bugüne ise Kur’ân-ı Kerîm’in Psikolojik Te’vil Denemesi üzerine çalışmalar yapıyor. Şimdilerde, var olan kurumsal faaliyetlerde geri planda kalmayı tercih ediyor; ama öğrenim analizlerine, eğitim ve kamp faaliyetlerine, rüya analizlerine devam ediyor; serbest psikiyatrist olarak mesleğini sürdürüyor.

Merak Ettikleriniz

Mustafa Merter'in herhangi bir kurum veya dernek ile bir bağı var mı?

Mustafa Merter’in hiçbir kurum ve dernek ile bir bağı yoktur. Serbest psikiyatr olarak mesleğini sürdürmektedir.

Mustafa Merter'e nasıl ulaşabilirim?

Mustafa Merter’e, info@drmustafamerter.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz.